15 Milyon TL HİBE Ankara Kalkınma Ajansı

15 Milyon TL HİBE Ankara Kalkınma Ajansı

4.01.2018 tarihinde yazıldı.


Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları
Ankara Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan iki ayrı mali destek programı ile toplam 15.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir. 

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı
Uygun Başvuru Sahipleri
 • İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi - TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Üniversiteler
Öncelikler
Öncelik 1: İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi
Öncelik 2: Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Bütçe
Toplam Bütçe10.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı25.000 TL
Azami Destek Tutarı500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25
Azami Destek Oranı%75 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)
 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018 Saat: 23:50
 • Taahhütname E-İmza / Islak İmzalı Taahhütname Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 17:00
Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı
Referans: TR51/18/YEREL
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Yerel yönetimler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kooperatifler, birlikler
Öncelikler
Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar
Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi
Bütçe
Toplam Bütçe5.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı25.000 TL
Azami Destek Tutarı500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25
Azami Destek Oranı%90 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)
Başvuru
 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD)  Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 17:00
Başvuru BelgeleriBaşvuru Süreci ve KAYS-PFD
Başvurular www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.
BağlantılarSıkça Sorulan Sorular 
Programlar hakkındaki sorular, tekliflerin internet üzerinden yapılacak son başvuru tarihlerinden 20 gün öncesine kadar elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderilebilecektir
Referans: TR51/18/ÜTP

Başvuru
Başvuru Belgeleri
 Dokümanlar


x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?