ORAN KALKINMA AJANSI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

Oran Kalkınma AjansıFizibilite Destek Programı

Programın Amacı: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlamak 

Program Bütçesi: 2.000.000 TL  
Destek Miktarı: Asgari tutar : 25.000 TL    Azami tutar: 200.000 TL
Destek Oranı:  Asgari : %25 Azami : %100

Programın Öncelikleri:
Öncelik 1. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi
Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi
Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması
Öncelik 4. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması, şeklindedir.
Kimler Başvurabilir:
Kamu Kurumları
Valilikler
Kaymakamlıklar
Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mah. İdar.Bir)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler
Üniversiteler
Kamu Kurumu Dışında Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar;
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)
Organize Sanayi Bölgeleri
Küçük Sanayi Siteleri
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar
Birlikler ve Kooperatifler

Proje Süresi : 
12 Ay
Son Başvuru Tarihi: 21.12.2018

x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?