KVKK DANIŞMANLIĞI ve GDPR UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI

KVKK DANIŞMANLIĞI ve GDPR UYUMLULUK  DANIŞMANLIĞI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK ve mevzuatı ile tüm veri sorumlularına yüklenen yükümlülükler;
Kanun’un 17 ve 18. Maddelerinde de idari para ve hapis cezası yaptırımları olarak belirlenen;
1- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası; KVKK m.17, TCK Madde 133)
2- Özel hayatın gizliliğini ihlal (iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası; KVKK m.17, TCK Madde 134)
3- Kişisel verilerin (mevzuata aykırı olarak) kaydedilmesi (bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası; KVKK m.17, TCK Madde 135)
4- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası; KVKK m.17, TCK Madde 136)
5- Verileri yok etmeme (bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası; KVKK m.17, TCK Madde 138)
6- Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (9.834 Türk lirasından 196.686 Türk lirasına kadar idari para cezası, KVKK m.18/1-a)
7- Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler (KVKK kapsamında Teknik ve İdari Tüm Tedbirler) (29.503 Türk lirasından 1.996.856 Türk lirasına kadar idari para cezası, KVKK m.18/1-b)
8- Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında (49.171Türk lirasından 1.966.856 Türk lirasına kadar idari para cezası, KVKK m.18/1-c)
9- Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü (39.337Türk lirasından 1.966.856 Türk lirasına kadar idari para cezası, KVKK m.18/1-ç)

Kuruluşunuz tarafından uzmanlarımızın hazırladığı analiz raporu ve danışmanlık planı doğrultusunda, yine uzmanlarımızın denetim ve yönlendirmesi ile tüm teknik ve idari tedbirler alınacaktır.
Süreç sonunda yapılacak denetimde KVK VERBİS tarafından tarafınıza KVKK ve mevzuatı UYUMLULUK SERTİFİKASI düzenlenecektir.
 
Danışan Sistemi© danışan kuruluşların,
1- Analiz Raporunu
2- Danışmanlık Planını
3- Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikasını
4- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını
5- Danışmanlık Planı kapsamında Tüm İdari ve Teknik Düzenlemeleri 6- ISO 27001 ve 9001 akreditasyonuna sahip uygulama planlarını
7- KVKK ve mevzuatından kaynaklanan,
a. Aydınlatma Metinleri
b. Kişisel Verilerin Güvenliği
c. Verbis Envanter Hazırlık Dökümanları
d. KVKK Eylem Planlarını
8- Kuruluş için özel olarak belirlenen yeni uygulama ve iyileştirmelerini


7/24 ulaşılabilir,
Kullanıcı Adı ve Şifre Tanımlı SMS Teyitli ve tamamen güvenli – SSL katmanları altında barındıran Sürekli başvurdukları ve KVKK kapsamında tüm soruların cevaplarını anında verebilecekleri

“Danışan Sistemi” danışanları için sadece KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı tarafından sunulan ve KVKK tarafından zorunlu tutulan bir uygulamalar bütünüdür.

Danışan Sistemi Mobil© danışan kuruluşlarda bulunan,
1- KVKK ilgilisi personellerinin, (İK, Muhasebe, BT, Müdür ve Yardımcıları, vs.)
2- Tedarikçilerinin,
3- Kişisel veri aktarımı yapılan 3. kişilerin (mali müşavir, avukat)
4- Tüm ilgili kişilerin,
Danışan Kuruluşun talebi ile sunulan, 7/24 ulaşılabilir,
Kullanıcı Adı ve Şifre Tanımlı SMS Teyitli ve tamamen güvenli – SSL katmanları altında barındıran

KVKK tarafından zorunlu tutulan “kişisel verileri koruma kültürünün oluşturulması” Yükümlülüğünü yerine getiren,
“Danışan Sistemi Mobil” danışanları için sadece KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı tarafından sunulan ve KVKK tarafından zorunlu tutulan Kurum Kültürü Oluşturma uygulamasıdır.

Kod Altyapısı© danışan kuruluşların web sitelerinde yer alması gereken,
1- Aydınlatma Metinleri,
2- Çerez Politikaları,
3- Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası,
4- Ticari Elektronik Veri İzinleri,
5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası,
6- KVKK Hak Bildirgeleri,
7- Başvuru Yönergeleri,
8- Veri Sorumlusuna Başvuru Formları,
9- Aydınlatma Panolarının Zorunlu QR Bağlantılarını,

Bünyesinde tamamen güvenli – SSL katmanları altında barındıran, 7/24 ulaşılabilir,
Değiştirme taleplerinin dakikalar içerisinde gerçekleştirildiği, KVKK tarafından zorunlu tutulan tüm politika ve metin revizyonlarının gösterildiği, Kuruluşunuzun web sitesini hazırlayan şirket ya da kişilere başvurma ihtiyacınız olmadan Kuruluşunuza özel olarak tayin edilen sertifika numarasına ve barkod altyapına sahip, Kuruluşunuzun KVKK süreçlerinin sürekli güncel ve mevzuata uygun olarak tutulduğu,

“Kod Altyapısı” danışanları için sadece KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı tarafından sunulan ve KVKK tarafından zorunlu tutulan ulaşılabilirlik uygulamasıdır.
 
Onay Sistemi© danışan kuruluşların kişisel veri işleme süreçlerinde,
10- Aydınlatma,
11- Açık Rıza,
12- Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası sunumu,
13- Ticari Elektronik Veri İzinleri sunumu,
14- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası sunumu,
15- KVKK Hak Bildirgeleri sunumu,
16- Başvuru Yönergeleri sunumu,
17- Veri Sorumlusuna Başvuru Formları sunumu,
Zorunluluklarını bünyesinde tamamen güvenli – SSL katmanları altında barındıran, İnternet üzerinden 7/24 ulaşılabilir,
Islak imzaya gerek olmadan ve kağıt yükünü ortadan kaldırarak, KVKK tam uyumluluk onay, aydınlatma ve rıza gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve delillendirilmesini sağlayan,

Denetim Sistemi© danışan kuruluşların Kanun’un 12 Maddesinin 3. Fıkrasında bulunan Periyodik/Aylık KVKK uyumluluk (zorunlu) denetimlerinin yerine getirilmesi için,
1- İlk Denetim,
2- KVKK Uyumluluk Sürecinde Majör ve Minör Uygunsuzlukların Tespiti,
3- Aylık Denetim
4- Elektronik Rapor,
5- QR tabanlı rapor başlangıç ve bitiş süreleri,
6- Sertifika Numarasına özel olarak rapor düzenlemeleri,
7- Danışan Sistemi© uyumlu eşgüdümleme ile 7/24 erişebilirlik, 8- Uyumsuzluk hikayelerinin görülebildiği,
9- İyileştirme tavsiye ve fırsatları sunan,
10- KVKK uyumluluk sertifikasının doğrulama kaynağı olan,

Danışan Sistemi© üzerinden 7/24 ulaşılabilir,
KVKK tarafından zorunlu tutulan tüm politikalara uygunluğun denetlenebildiği, Kuruluşunuzun KVKK ve mevzuatına uygunluğunun en doğru ve teyit edilebilir ispatı olan, KVKK süreç uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve KVKK uzmanları tarafından denetlenen, Kuruluşunuzun KVKK süreçlerinin sürekli güncel ve mevzuata uygun olarak tutulduğu,

“Denetim Sistemi” danışanları için sadece KVKK tarafından zorunlu tutulan denetim ve raporlama uygulamasıdır.
 
Canlı Destek© ile danışan kuruluşların,
1- Anlık olarak Danışan Sistemi© üzerinden erişim,
2- Danışmanlık ve değerlendirme,
3- Yazılı uzman görüşleri,
4- KVKK Uyumluluk Sürecinde Majör ve Minör Uygunsuzlukların Giderilmesi,
5- Kuruluşa özel ve kuruluş ile gizli iletişim kanalı,

Danışan Sistemi© üzerinden 7/24 ulaşılabilir, Uzman görüşleri ile desteklenen,
Araştırma ve yazılı yanıt imkânının kullanılabildiği, Profesyonel ve tam uyumluluğun devamını sağlayan,

“Canlı Destek” danışanları için sadece dstryall.© ile danışan kuruluşların,
6- Veri saklama ve İmha Politikasına uygun olarak elektronik verilerin tam ve tutanak altında imhasını,
7- İmhası gereken tüm elektronik verilerin geri getirilemeyecek şekilde yok edilmesini,
8- İki seçenekli olarak imha işlemini,
a. Sürücüde silinen verilerin imhası
b. Sürücüdeki bulunan verilerin tamamen imhası (işletim sistemi için geçerli değil) Olarak gerçekleştiren,

Bir ana makine ve istenen sayıda kullanıcı lisansı ile tam çözüm, Kuruluş dışına çıkartılacak bilgisayarlarda gizli verilerin yok edilerek teslim için en hızlı ve güvenilir
– Islak imzalı tutanak oluşturabilen yazılım alt yapısı, Dünya’da tek – YERLİ ÜRETİM,KVKK ve TCK kapsamında idari para ve hapis cezaları risklerine karşı çözüm üreten,
“dstryall” danışanları için sadece
KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı tarafından sunulan ve KVKK tarafından zorunlu tutulan sürekli imha ve veri gözlem hizmetidir.
 
KVK Tabela© ile danışan kuruluşların,
1- KVKK m.10 ve TCK m.135 kapsamında zorunlu yükümlülüklerinize tam çözüm,
2- KVKK m.11 kapsamında QR kodlu başvuru formu,
3- 5378 sayılı Engelliler Kanunu’na uygun, kuruluşunuza özel,
a. Görme Engelliler için Braille Alfabesi Tercümesi ve Seslendirme (QR),
b. İşitme Engelliler için işaret dili tercümesi (QR) içeren,
4- Kuruluşunuzun dış mekanına dahi asabileceği, sıvı ve ısıya dayanıklı kaplama ve pano ile birlikte sunulan,

KVKK ve TCK kapsamında zorunlu kamera kayıtlarına özel Aydınlatma Panosu, Türkiye’de tek, Kurum kültürünün oluşturulması ve kamera kaydına ilişkin ihlalleri (Kuruluşunuzun KVKK uyumluluğu ve politikalarının işletilmesi ve denetlenmesi halinde) önleyen, KVKK tarafından zorunlu tutulan, 5378 Sk.Uyumlu Aydınlatma Pano Hizmetidir.
 
SEKTÖRÜN LİDERLERİ GERÇEK PROFESYONELLERLE ÇALIŞIR

REFERANSLARIMIZ

1. T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
2. T.C. Çukurova Kalkına Ajansı
3. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
4. Konya Sanayi Odası
5. Isparta SMMM Odası
6. Konya 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
7. Kontest Mühendislik Ltd.Şti.
8. Özkaymak Turizm Ltd.Şti.
9. Alanya Özkaymak Otel Turizm AŞ.
10. HUĞLU Av Tüfekleri Kooperatifi
11. Türmak Yapı Center
12. Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla San.AŞ.
13. Özen Değirmen Makine San.Tic.Ltd.Şti.
14. Özen Dış Ticaret Ltd.Şti.
15. CEBEL Süt Ürünleri AŞ.
16. Cebel Zeytin Tarım Ürünleri Ltd.Şti.
17. Şakir Bal ve Gıda Maddeleri Ltd.Şti.
18. Attarlar Otomotiv AŞ.
19. Attarlar Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti.
20. Saygı Danışmanlık Eğitim Ltd.Şti.
21. Özel Türmak Okulları
22. Akış Asansör Makine Ltd.Şti.
23. Akışoğlu Döküm Tic.Ltd.Şti.
24. Akışoğlu Kablo San.Tic.Ltd.Şti.
25. Akış Asansör İmalat Ltd.Şti.
26. Akdaş Makine Silah San.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.
27. BAF Premiks Ltd.Şti.
28. Öykü Yemcilik Ltd.Şti.
29. AKUS Silah Sanayi Ve Ticaret AŞ.
30. DOME Değirmenci Otomotiv ve Metal Endüstri AŞ.
31. Küçükköseleci Ayakkabı Malz.San.Tic.AŞ.
32. Network Kurumsal Bilgisayar Yazılım İnşaat Ltd.Şti.
33. BALIKLI Makina Silah İnş.Tar.Hayv.Petr.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
34. VEZİRHAN Silah Sanayi - Ahmet BALIKLI
35. POLMOT Motor Mak.San.Tic.AŞ.
36. TEKSİN Konteyner ve Galvaniz San.Tic.Ltd.Şti.
37. Dodomates Seracılık San.AŞ.
38. ÖZERBAŞ Makina Silah Oto.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
39. KIRALLAR Gıda Nak.İnş.Ltd.Şti.
40. KARER Gıda Üretim Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti.
41. ERKON Konsantre Sanayi ve Ticaret AŞ.
42. Yiğit Gıda Tarım Ür.Hayv.Tic.San.AŞ.
43. Özdeemir Gıda Ltd.Şti.
44. Onsa İnşaat Ltd.Şti.
45. Zorlu Hazır Beton Madencilik Petrol San.Tic.Ltd.Şti.
46. KRAL Av Sanayi - Müteahhitlik Tıbbi Malz.San.Tic.Ltd.Şti.
47. Gardenya Plastik San.Tic.Ltd.Şti.
48. Çelik Kauçuk Plastik Hortum San.Tic.Ltd.Şti.
49. Büyük Huğlu Av Malz.San.Tic.Ltd.Şti.
50. Transfer İnşaat Ltd.Şti.
51. Polo Kimya Ltd.Şti.
52. Kolat Motor San.Tic.AŞ.
53. Dört Mevsim Eğitim Sağlık San.Tic.Ltd.Şti.
54. Koçyiğit Mimarlık Mühendislik İnşaat Ltd.Şti.
55. Özsu Mekanik İnşaat Ltd.Şti.
56. Artad Unlu Mamüller Gıda San.Tic.Ltd.Şti
57. Hasan Hüseyin Ekiz - Yetiş Nakliyat
58. Diş Hekimi Ortodontist Ahmet Özdoğan
59. Konya Şehit Aileleri Derneği
60. Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi
61. Oslo Gıda Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
62. Tekniker Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti.
63. Kaya Kardeşler San.Tic.Ltd.Şti.
64. Kolat Pazarlama Day.Tük.Malz. San.Tic. AŞ.
65. NE-KA Yapı İnşaat Petrol Tic.San. AŞ.
66. Kondöksan Döküm San.Tic. Ltd.Şti.
67. Polatoğlu Kereste Nakl.İnş. San.Tic.Ltd.Şti.
68. Ünaldı Medikal Tic.San.Ltd.Şti.
69. Fimak Fırın Makinaları İmalat San.Tic.Ltd.Şti.
70. Çağdaş Özel Eğt. Kur. İnş. San.Tic. AŞ.
71. Korkmaz Yıldız Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Domino’s Pizza)
72. Isparta Medikal Tic. San. Ltd.Şti.
73. Ayşe Müfide Eynel - Dental Medikal Market
74. Serta Alüminyum Sanayi Ticaret Ltd.Şti
75. Tombaki Besi Çiftliği - Hasan Hüseyin Tombaki
76. KSO Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizm. AŞ.
77. Konizma İnşaat Turizm Tarım Gıda San.Tic. Ltd.Şti.
78. BORO Makine Metal San.Tic. Ltd.Şti.
79. Dedeler Döküm San.Tic. Ltd.Şti.
80. Mega Tesnim Tarım Ürn. Gıda İnş.Tic. Ltd.Şti.
81. S.S.KOBİSAN Evleri Konut Yapı Kooperatifi
82. Alfa İnşaat Tic.Ltd.Şti.
83. Kırsel İnşaat Ltd.Şti.
84. Bulvar Gıda Ltd.Şti.
85. Kağnıcıoğlu Pastacılık Ltd.Şti.

Bilgi ve Başvuru için;

info@europa.com.tr  I +903322359011

#kvkk gdrr #kişiselverilerikorumakanunu #verbis.

x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?