ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

Orta Karadeniz Kalkınma AjansıFizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Program Bütçesi: 800.000 TL  Destek Miktarı: Asgari tutar : 20.000 TL    Azami tutar: 200.000 TL
Destek Oranı:  Asgari : %25                      Azami : %75

Programın Öncelikleri:
  • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.) güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
     
Kimler Başvurabilir:· Yerel yönetimler,· Üniversiteler,· Diğer kamu kurum ve kuruluşları,· Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,· Sivil toplum kuruluşları,· Organize sanayi bölgeleri· Küçük sanayi siteleri· Teknoparklar· Teknoloji geliştirme bölgeleri· Endüstri bölgeleri,· İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile· Birlikler ve kooperatifler

Proje Süresi :  12 Ay
Son Başvuru Tarihi: 24.12.2018 Saat 23:59

x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?