Yerel Seçim Danışmanlık Hizmeti

EUROPA Politik Danışmanlık Türkiye’de gerçekleşen bütün yerel seçimlerde aday adayı ve adaylarına uzun yıllardır siyasal iletişim danışmanlığı ve seçim kampanyası yönetimi hizmeti veriyor.Türkiye’nin her yerinde siyasal iletişim ihtiyaçlarınıza özel tanıtım ve iletişim hizmetleri veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz siyasal çevre çözümlemesi, araştırma hizmetleri, iletişim planlaması ve diğer hizmetlerimizle kişiye özel bir iletişim ve kampanya stratejisi oluşturuyoruz.2019 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde adaylara danışmanlık hizmeti, seçim kampanyalarınızın “yönetilmesini” veya “düzenlenmesini” istiyorsanız, başarılı siyasal iletişim tecrübemizden yararlanabilirsiniz.Yerel seçimlere özel hizmetlerimiz için aşağıdaki seçenekleri tıklayarak daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz:
 • “bireysel siyasal iletişim danışmanlığı hizmetleri”
 • “kurumsal siyasal iletişim danışmanlığı hizmetleri”
 • “seçim dönemi kampanya danışmanlığı”
Türkiye’nin her yerinden belediye başkanlığı seçimlerine yönelik hizmetlerimizin kapsamı ve ayrıntıları için bizi arayabilirsiniz. +90 332 2359011

“bireysel siyasal iletişim danışmanlığı hizmetleri”

Siyasal iletişim, temelde bir ikna ve algı yönetimi sürecidir. Potansiyel seçmenlerinize ulaşmak ve sürecin sizin lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız “doğru” tanınmanız ve “tutarlı” mesajlarla diğer adaylardan, partilerden “farklılaşmanız” gerekir. SİTA geliştirdiği yaratıcı hizmetler ve uygun tekniklerle bu süreci yönetmeye ve sürdürülebilir kılmaya taliptir.Aşağıda sunduğumuz “bireysel” ürün ve hizmetler bu süreci gerçekleştirme ve “doğrulara” birlikte ulaşma kanallarımızdır.Konuşma Metinleri Hazırlama ve Etkili Sunum
 • Konuşmalarınızın türü ve hedef kitlesine göre doğru biçimde hazırlanması işini biz üstleniyoruz. Hedeflerinizi, sizi yansıtan bir konuşma içeriği ve sağlam, tutarlı konu bütünlüğü sağlamak birinci görevimiz.
 • Konuşmalarınızı modüler pasajlar halinde zenginleştirebilir, daha çabuk hazırlamanıza ve etkili bir sunuma dönüştürmenize yardımcı olabiliriz.
 • Uzun yıllardır birçok müşterimiz için etkili ve başarılı söylev, açılış ve tören konuşmaları, siyasal analizler ve teşkilata yönelik hitaplar hazırlıyoruz.
 • Önemli konuşmalarınızın siyasal iletişim tekniklerine uygun hazırlanması, içerik ve etki analizi için de bize başvurabilirsiniz.
Eğitim Seminerleri
Özel kampanya ekipleri ve  il-ilçe ve belde başkanlıkları için hazırlanan eğitim seminerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizi arayın.Bir Seçim Kampanyası Nasıl Yapılır? 
Seminer Süresi: 3 saat (Toplam 3 Seminer)
Seminer İçeriği: Yerel seçimlere hazırlanan aday ve yakın ekibine yönelik bir eğitimdir. Siyasal iletişim profesyonelleri ve diğer “propaganda” kanallarıyla, seçmenle doğru, sürece ve sonuca odaklı iletişim kurmalarını sağlamak için hazırlanmıştır.

Seminer Süresi: 1 gün (Toplam 6 Seminer)
Seminer İçeriği: “Stratejik siyasal iletişim yönetimi bir ikna ve algı yönetimi sürecidir.” perspektifi ayrıntılı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Strateji, siyasal iletişim, yönetmek, ikna, algı ve süreç kavramları tek tek ele alınmakta, bir seçim kampanyasının öncesi ve sonrasında uygulama örnekleriyle aktarılmaktadır.

Seminer Süresi: 1 gün (Toplam 4-8 Seminer)
Seminer İçeriği: 20 yıllık siyasal iletişim deneyimi sonucunda kazanılan birikim, yurt içi ve yurt dışı örneklerle birlikte geliştirildi. Bir adayın kampanya iletişimi çerçevesinde bir seçimi kazanmak ve başarılı olmak için mutlaka dikkate alması ve uygulaması gereken kurallar, örnek olaylar ile birlikte ele alınmaktadır.

Seminer Süresi: 1 gün (Toplam 4-8 Seminer)
Seminer İçeriği: Seçim Kampanya Planı ve Organizasyonu, Siyasal Veri Analizi, Aday-Parti İmaj planlaması, Strateji oluşturmada zorunlu unsurlar,Kampanya iletişimi, algı yönetimi ve takvimlendirmesi nasıl yapılır, Seçmenle doğrudan ve dolaylı iletişim ve oy kazandırma teknikleri, Gönüllüler yönetimi, Reklam-Tanıtım- Propaganda mecraları ve farklılaşma yöntemleri anlatılacaktır.

Seminer Programı: 1 gün (Toplam 4-8 Seminer)
Seminer İçeriği: Seçmenin sandığa getirilmesi, Parti ve Aday tarafından seçmenin yönlendirilmesi, internet uygulamaları, Kampanya Planı ve seçim sandığı, sandık bazında örgütle(n)me, Seçim sandığı ile ilgili püf noktalar, geçerli geçersiz oy pusulaları ve alınacak önlemler, Seçim haftası ve günü organizasyonu, Örnek Olaylar ve Analizler… Son seminer “Work Shop” biçiminde gerçekleştirilebilir.

Siyasal Çevre Çözümlemesi
 • Aday ve aday adaylarının yerel seçimler veya milletvekili seçimleri için seçim bölgelerinin bir röntgenini çekiyoruz.  Bu süreçte Aday adaylık sürecinde muhtemel rakiplerinizi, uygulayacağınız yöntem ve politikaları, farklılaşmanız gereken yönlerinizi, seçim kampanyası için dikkate almanız gereken grupları, görüşleri ve politikaları ele alacağız.
 • Siyasal çevre çözümlemesi hizmetimizle siyaset yaptığınız alanın genişliğini, zorluklarını, önünüze örülen duvarları aşmayı ve size sağladığı imkanları keşfedeceksiniz.
 • Siyasal çevre çözümlemesi, veri analizi çalışmaları seçim bölgenizle ilgili demografik, sosyolojik, coğrafi ve siyasal verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması biçiminde yapılmaktadır.
Siyasal Vizyon Diyagramı
Siyaset yapmak isteyen, hedefleri olan tüm kişileri milletvekilliği ve belediye başkanlığı adaylık süreçlerine hazırlayan kapsamlı bir yol haritasıdır.Size siyasette bir vizyon oluşturma ve bu vizyona ilerlerken karşılaşacağınız engellerle tanıştırma, önünüze çıkacak engelleri “kendi gücünüzle” ve “vizyon diyagramı” sağladığı farkındalık ile sistematik bir biçimde bertaraf etme olanakları sunmayı hedefler.3, 4 ve 5 aylık 3 aşamayı içermektedir.Daha sonra danışan-danışman ilişkisi temelinde alınan sonuçlara ve isteğe bağlı olarak 6’şar aylık periyotlarla süreç yönetilmektedir.

Durum Değerlendirme Raporu
 • Durum Değerlendirme Raporu, siyasal hedeflerinize ne kadar ulaşıp ulaşmadığınızı, halkın algılarını ve uygulamalarınız açısından şu andaki durumunuzu ve süreçleri çözümlemeyi hedefler.
 • Analiz raporunda ayrıca gerçekleştireceğiniz kampanyalar ve çalışmalar için “gelişmeye açık” yönler saptanır. Sizin hedeflerinizle uyumlu düzenlenecek süreçlere yönelik çözümlemelere yer verilir.
 • Rapor: Derinlemesine görüşmeler; Seçim bölgesi çok yönlü veri değerlendirmeleri; Durum analizi raporunu kapsamaktadır.
Siyasal Strateji Belgesi
 • Siyasetin bir stratejik siyasal iletişim planlamasından bağımsız düşünülemeyeceğine inanmaktadır. Elinizde size yol gösteren bir “strateji belgeniz” yoksa, hedefiniz net bile olsa zaman, kaynak ve enerji kaybına hazır olun.
 • Stratejik siyasal iletişim planlamasıyla, iletişim süreçlerine egemen olunabildiği zaman başarılı olabileceğini ve hedefe ulaşılabileceğini savunuyoruz.
 • Strateji Belgesi: Derinlemesine görüşme(ler); Seçim bölgesi veri analizi; Durum Değerlendirme Raporu; Strateji Ekseni, Temalar, iletişim planlaması, takvimlendirme ve Taktik Unsurları kapsamaktadır.
Araştırma Hizmetleri
Hangi araştırmaya ve neden ihtiyacınız var sorusuyla yola çıkıyor.  Araştırmacılık mesleğinin evrensel etik kodlarını belirleyen çözüm ortaklarımızla kalitatif ve kantitatif araştırma hizmetlerinin tümünü gerçekleştirebiliyoruz.  Araştırmanın yönteminin saptanmasından alan aşamasına, soru formunun oluşturulmasından, örneklemin seçimine kadar her aşamasında müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.
 • Araştırma Dosyaları ve Raporlar Hazırlama
  Türkiye’nin sorunları konusunda,  uzman ve bilim adamları tarafından hazırlanmış raporları ve araştırmaları kapsayan proje havuzumuzdan ve arşivimizden yararlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda bilimsel ölçekte kaynakça ve uzmanlara yönlendirme hizmeti de veriyoruz.
 • Kamuoyu Araştırmaları
  Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda kamuoyunu ilgilendiren her alanda, seçmenlerin, kamuoyunun görüşlerini, eğilimlerini saptamaya yönelik gerçekleştirilen araştırmalardır. RAP, Derinlemesine görüşme, anket, fokus gruplar oluşturulmasına kadar farklı araştırma seçenekleri içinden sizin için uygun olan araştırmaları, araştırma danışmanlığı çerçevesinde seçiyor ve çözüm ortaklarımızla uyguluyoruz.
 • Yerel Yönetimler için Siyasal Eğilim ve Hizmet Değerlendirme Araştırmaları
  Belediye başkanlarının hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi ve seçmen algısının sandığa nasıl yansıyacağını bulgulamaya yönelik araştırmalardır. Halkın sorunlarını ve belediye başkanından temel taleplerini ortaya çıkaran, verilecek olan hizmetlerle alınacak kararlara ilişkin il, ilçe ve belde sakinlerinin görüş ve önerilerinin saptanmasına yönelik farklı araştırma türleri de planlanabilir.
Algı-İtibar Analizleri
Seçimlerde aday olmak isteyen kanaat önderi, büyük şirket, STK, Oda yöneticileri veya yerel yöneticiler için, yerel veya ulusal medya ölçekli “Algı ve İtibar analizleri” gerçekleştiriyoruz.Özel medya takibi ve analiz sonuçlarını sınıflandırıp, karşılaştırmalı grafiklerle sunarken, hazırlanan detaylı raporlar sayesinde yapılan tartışmalar, konular, çıkan haberler ve bunların mecraları kategorilere ayrılarak  değerlendirme raporunda analiz edilir.

Etkinlik Yönetimi
Müşterilerimizin ihtiyacı olan etkinlikleri saptayarak yola çıkıyoruz. Etkinlik yönetimini bir etkinliğin sadece başarıyla gerçekleştirilmesi olarak görmüyoruz. Bu etkinliğin gerekliliklerini, müşterilerimizle karşılıklı mutabakatla belirliyoruz.Etkinlik fikrini oluşturma/geliştirme aşamasından projelendirme, planlama, bütçelendirme, tasarım,üretim, yönetim ve raporlama gibi tüm aşamalarında hizmet veriyoruz. Talep halinde  üçüncü taraflarla eş güdümü sağlıyor, hedeflenen sonuca başarıyla ulaşma yönünde çaba harcıyoruz.
 • Gündemin İzlenmesi ve Oluşturulması
 • Önemli Günler Organizasyonları
Medya İlişkileri Yönetimi
Medya ile doğru ve anlaşılır ilişkiler kurmak, “medya ilişkileri yönetimi” hizmetimizin esasıdır. İlişkinin ilk muhatabının medya mensubu olduğunu unutmamak zorunludur.İlişkileri sürekli kılan ve doğru yönetmeyi sağlayan Ajansın özellikle bu konudaki bilgi ve birikimidir. Verdiğiniz mesajların hedef kitleniz,  sosyal paydaşlarınız arasında ne denli farkındalık ve farklılık yaratacağı, basın bülteninizin doğru hazırlanmasından, doğru mesajlarla doğru zamanda doğru mecrada yer almasına kadar her süreç  özenle ele alınmalıdır.Her siyasetçinin, aday adayı ve adayın Medya ilişkileri “yönetilmelidir.”

Siyasal Reklam Tasarım ve Uygulama Hizmetleri
Siyasal reklam çalışmaları , “siyasal iletişim danışmanlığı” hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan tüm çizgi üstü ve çizgi altı reklam çalışmalarına ilişkin talepleri çözüm ortaklarımızla birlikte karşılıyoruz.
 • Fotoğraf çekimi
 • Yaratıcı Tasarım ve Uygulamalar
  (Afiş, broşür, el ilanı, Billboard,pankart, promosyon, araç/bina giydirme, katalog vb.)
 • Kurumsal Kimlik
 • Siyasal Reklam Filmi
Kriz-Risk Yönetimi ve İletişimi
‘Kriz Yönetimi’ hizmetimiz öncelikle müşterilerimizin potansiyel kriz alanlarını saptamak ve bu alanlara yönelik kriz iletişimi eylem planlarını kapsamaktadır.Krizin yarattığı hasarı saptama, eylem planları, belirsizlikleri giderme, bilgi akışının gerekli kanallardan yapılması ve etkin bir müdahale için danışmanlık veriyoruz.  İtibarın yerine hiçbir şeyi koyamazsınız.

İnternet ve Sosyal Medya Hizmetleri
Kişisel blog, sosyal medya hesaplarınızı siyasal iletişim süreçlerinin bir parçası kılıyoruz.  İhtiyaçlara göre içerik geliştirme ve yönetme hizmetleri veriyoruz.Tüm sosyal medya hesaplarınızı koordine ediyor, geliştirilen iletişim stratejisi doğrultusunda özel olarak üretilen içerikleri, doğru mesaj ve tekniklerle sosyal medyanın en aktif olduğu zaman dilimlerinde kullanıyoruz. Hesaplarınıza gelen tüm yorum ve yansımalara yanıtlar üretiyor ve süreci raporluyoruz.
 • Web, blog, sosyal medya tabanlı internet hizmetleri ve analizlerix
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?