Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı


a)    
Aile/Ortaklık işletmesinde bireylere yönelik çalışmanın alt yapısı için eğitimlerin tespiti ve eğitimlerin verilmesi çalışmaları,
b)     Şirket anayasası çalışmaları öncesinde yapılan Aile-Şirket anayasası sunumu ve bir çalışma programına/takvime bağlanması,
c)     Aile/Ortaklık işletmesinde Aile/Ortaklık Anayasasının Hazırlanması için aşağıdaki alt bölüm çalışmalarının yapılması,
Genel Hükümler, ·      
Aileye İlişkin Hükümler, ·      
Aile-Şirket İlişkisine Dair Hükümler, ·      
Kurumsal Yönetim Yapılanmasına Dair Hükümler, ·      
Mülkiyet Hakkına İlişkin Hükümler, ·      
Anayasanın Güncellenmesi ve Yürürlüğe Girmesi,
d)     İşletme Yönetiminin Gelecek Nesillere Devrinin Planlanması/Nesil devir stratejisinin yapılması ve uygulama sürecinin yazılı ve sistematik hale getirilmesi çalışmaları. ·      
Aile Üyelerinin Şirkette İstihdamına İlişkin Politikalar,
Eğitim Şartları,
Dışarıda Çalışma Şartları, ·      
Aile-Üyelerinin Kariyer Planlaması,
Staj,
Şirket İçinde Yükselme, ·      
Veliaht Planlaması, ·      
Yeni Nesillerin Yetişmesi için İcra Kurulu vb organların oluşturulması,  
e)     Aile/Ortaklık ve Servet Yönetiminde koruma çalışmalarına yönelik ana politikaların belirlenmesi, ·      
Aile-servetinin yönetilmesi ile ilgili yönetim kuralları, ·      
Aile-serveti ile ilgili yönetim raporlaması, ·      
Aile fonlarının kurulması(gerektiğinde), ·      
Söz konusu fonların işleyiş esasları,  
f)      Aile/Ortaklık İlişkisinde Yönetim Kuralları, ·      
Gelecek kuşaklar ile ilgili kurallar, ·      
Aileye evlilik yolu ile katılanlara ilişkin düzenlemeler, ·      
Farklı işler yapma – bağımsız iş kurma, ·      
Aile üyelerinin birbirleri ile şirket veya şirketler dışında iş ilişkileri, ·      
Rekabet edememe kuralı- transfer fiyatlaması, ·      
Parasal olan ve olmayan hak ve menfaatlerin Düzenlenmesi,  
g)     Kurumsal Yönetim Yapılanması ·      
Çok ortaklı ailelerde, hissedarların yönetim kurulunda temsili, ·      
Yönetim kurulunun yapılanması, ·      
Yönetim kuruluna seçilme kriterleri -yönetim kurulu üyelerinin YK’ya seçilme süreleri, ·      
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulunda yer alması, ·      
Yönetim kurulu ile genel müdür/CEO/murahhas aza pozisyonlarının ayrıştırılması, ·      
Yönetim kurulunda görev dağılımı -yönetim kurulu iç yönergesi, ·      
Yönetim kurulu toplantıları ve yönetim kurulunun işleyiş esasları, ·      
Yönetim kurulunun alacağı önemli kararlar, ·      
Yönetim kurulunun kuracağı diğer organlar–(örneğin strateji ve yatırım, komitesi, riskin erken saptanması komitesi, denetim komitesi vb.), ·      
Yönetim kurulunun hak ve menfaatleri, ·       
Büyümede Kurumsal Yapılanma (Aile/Ortaklık yönetiminde ve işletme yönetiminde kurumsal yapılanma aşamalarının neler olduğunun tespiti, şirketin kurumsal yapılanma süreci ile bütünleştirme çalışmalarının ve stratejik yol haritasının başlatılması)
   
h)     Mülkiyet Hakkına İlişkin Hükümler ·      
Ortaklık Yapısının Düzenlenmesi ·      
Hisse Yapılanması ·      
Hisse Devirleri ·      
İmtiyazlar (Yönetim İmtiyazı, Kar Payı İmtiyazı, Oyda İmtiyaz) ·      
Ön Alım Hakları ·      
İntifa Hakları ·      
Birlikte Satma Hakkı ·      
Birlikte Satmaya Zorlama Hakkı ·     
Kilitlenme durumunda yapılacak uygulamalar ·      
Genel Kurulda Alınacak Önemli Kararlar (%75, %60, %50 ile vs.)  
i)      Gelecekteki Liderin Yetiştirilmesi: Aile/Ortaklık şirketinizin sonraki dönemlerde başına geçecek lider adaylarının belirlenmesi ve yetiştirilmesi ve geçiş sürecinin işleyiş mekanizmalarının kurulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır. Ailede/Ortaklıkta yer alan diğer gençlerin anlamlı roller üstlenmeleri için stratejiler geliştirilmesi çalışmaları. ·      
Genç Akademi’nin İşletilmesi
Gelecek Neslin Erken Eğitimi; Aile Şirketi Öğrenciliği, Sorumlu Sahiplik Eğitimi,
İletişim Yönetimi,  
j)      Etkili İletişim ve Kriz Çözme Becerileri: Aile/Ortaklık şirketinizin üyeleri arasında iletişimi güçlendirip geliştirecek, sınırları belirginleştirecek sağlıklı bilgi akışını sağlayacak yöntemler geliştirilecek ve programlar uygulanacaktır. Ortaya çıkabilecek krizler, nesiller arası çatışmalar ve kardeş kavgalarını en kısa zamanda çözebilmeye yönelik stratejiler ve beceriler geliştirmeye yönelik program çalışmaları. ·      
Kriz Yönetiminde Ailede Temsil ·      
Arabuluculuk Mekanizması  
k)  Yazım Çalışması tamamlanan Şirket Aile/Ortaklık Anayasasının ve Aile/Ortaklık kapsamında uygulama ve uyarlama/pekiştirme çalışmalarının yapılması. Çalışmaların takip süreci; Geleneksel Aile/Ortaklık Toplantıları: Aile/Ortaklık şirketine ait kültürün geliştirilmesinin bir parçası olarak düzenli Aile/Ortaklık toplantıların düzenlenmesi ve etkili bir şekilde amacına uygun işlemesi için liderlik tespiti çalışmaları ve eğitim çalışmaları yapılması. ·      
Aile Değerleri ·      
Aile Konseyi’nin oluşturulması, usul ve esaslarının kaleme alınması,  toplantılarının gerçekleştirilmesi ·      
Aile Meclisi’nin oluşturulması, usul ve esaslarının kaleme alınması,  toplantılarının gerçekleştirilmesi  
l)      Aile-Şirket Anayasası İle Ana Sözleşmesi Arasındaki İlişki  

Sonuçlar
İşletmenin Aile/Ortaklık/Ortaklık Anayasasının hazırlanması için bireylere yönelik çalışmanın alt yapısı için eğitimlerin tespiti ve eğitimlerin verilmiş olması, ·      
Aile/Ortaklık işletmesinde bireylerinin çalışmalar konusunda bilgilendirilmesi, detay analiz çalışması, kapsamlı raporun sunulması, ·      
İşletmenin Aile/Ortaklık/Ortaklık Anayasasının hazırlanmış olması, ·      
Yazım Çalışması tamamlanan Anayasa kapsamında uygulama ve uyarlama/pekiştirme çalışmalarının yapılmış olması, ·      
Esas Sözleşmenin Anayasa çerçevesinde değiştirilmesi, ·      
Yönetim Kurulu İç Yönergesinin hazırlanması

DANIŞMANLIK İÇİN KALKINMA AJANSILARI KURUMSALLAŞMA TEKNİK DESTEĞİ KAPSAMINDA %100 HİBE'DEN YARARLANABİLİRSİNİZ.

Ayrıntılı Bilgi ve Teklif için info@europa.com.tr


x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?