Endüstri 4.0 Danışmanlığı

ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR ?
Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır. İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi(2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)'nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. Şimdi dördüncü sanayi devrimi (4.0)'ı incelemeden önce bu gelişimi bir de tarihsel olarak inceleyelim. ► Mekanik Üretim Tesislerinin Uygulanması (18. Yüzyıl)
 • 1712 Buhar Makinesinin İcadı
 ► Elektrik ve İş Bölümüne Dayalı Seri Üretime Geçilmesi
 • (19. Yüzyıl) 1840 Telgraf ve 1880 Telefon İcatları
 • 1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim)
 ► Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20. Yüzyıl)
 • 1971 İlk mikro bilgisayar (Altair 8800)
 • 1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)
 ► Otonom Makineler ve Sanal Ortamlar (21. Yüzyıl)
 • 1988 AutoIDLab. (MIT)
 • 2000 Nesnelerin İnterneti
 • 2010 Hücresel Taşıma Sistemi
 • 2020 Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma
 
ENDÜSTRİ 4.0’IN YAPISI
Endüstri 4.0 teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.► Nesnelerin İnterneti► Hizmetlerin İnterneti► Siber-Fiziksel Sistemler Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.  
ENDÜSTRİ 4.0’IN PRENSİPLERİ
Endüstri 4.0 6 prensibe dayanmaktadır.1) Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir.2) Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.3) Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.4) Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri toplama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar.5) Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.6) Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlar. 
ENDÜSTRİ 4.0'IN AVANTAJLARI
 ► Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması► Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması► Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması► Daha yüksek verimliliğin sağlanması► Üretimde esnekliğin arttırılması► Maliyetin azaltılması► Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

4.0 İçin Hazır Mıyım?

Endüstri 4.0 hazırlık / olgunluk analizi hizmetleri ile işletmenizin Endüstri 4.0’a hazır olup olmadığını, atmanız gereken adımları ve geleceğinizi nasıl şekillendirmeniz gerektiğini keşfedin!
 • Akıllı Tedarik Zinciri
 • Akıllı Üretim Teknolojileri
 • Mevcut Bilgi Teknolojileri Sistemleri
 • Büyük Veri Kullanımı
 • Nesnelerin İnterneti Kullanım Yetkinlikleri
 • Organizasyon Kültürü
gibi birçok farklı perspektiften yapılacak analiz ile Endüstri 4.0’a giden yolda, işletmenizin olgunluk seviyesinin belirlenmesi, alınması gereken aksiyonlar ve yol haritası belirlenmektedir.

EUROPA Danışmanlık “Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesi Analizi” danışmanlık hizmetleriyle operasyonunuzdaki birbirleriyle bağlantılı olan / olmayan, gecikmeye veya başka problemlere neden olan aktiviteleri, sistemlerden gelen verileri kullanarak teknoloji destekli olarak analiz etmektedir.

Endüstri 4.0 Yolculuğunuz ve EUROPA Danışmanlık

4.0 İçin Hazır Mıyım?
 
4.0’a Nasıl Ulaşırım?
 
4.0’a Geçiş Projesi


Ayrıntılı Bilgi ve teklif almak için; +90 332 2359011 / info@europa.com.tr


x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?