Ahiler Kalkınma Ajansı Hibe

Ahiler Kalkınma Ajansı Hibe

4.01.2018 tarihinde yazıldı.


2017 Yılı Mali Destek Programları, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 29.12.2017 tarihi itibariyle Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma konu başlıklarında ilan edilmiştir. Programlar kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 13.000.000,00 TL’dir.

Programın Adı

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR71 Bölgesinin sanayi, turizm ve sosyal-kültürel hizmetler altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması

Program Öncelikleri
1. Sanayi ve turizm alanında rekabetçiliğin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çevreye duyarlı kentsel-kırsal altyapının iyileştirilmesi
2. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bireylerin günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi
3. Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan alanların turizme kazandırılması
Programın Toplam Bütçesi 10.000.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı 
Asgari: 75.000,00 TL Azami: 700.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı               Asgari: % 25       Azami: % 75
Proje Süresi               Asgari: 12 Ay                                     Azami: 24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl ve İlçe Müdürlükleri
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • OSB ve KSS Yönetimleri
 • Devlet Üniversiteleri
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi16 Mart 2018 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi23 Mart 2018 Saat: 17:00 

Programın Adı
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR71 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi

Program Öncelikleri

1.Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
2.Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi
3.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari: 25.000,00 TL 
Azami: 400.000,00 TL 
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari: % 25 Azami: % 90
Bütçe Kısıtları Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu geçemez.

Proje Süresi Asgari: 9 Ay Azami: 12 Ay 

Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler ve Mesleki Eğitim Kurumları
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kooperatifler vb.)
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi16 Mart 2018 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi23 Mart 2018 Saat: 17:00

Bilgilendirme Toplantıları 
Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından TR71 Bölgesinde 2017 Yılı Mali Destek Programları ile ilgili “Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantılarının düzenleneceği yer ve tarihler tabloda gösterildiği gibidir.Kamuoyuna ilanen duyurulur.İllerToplantı YeriTarihSaatAksarayAksaray Ticaret ve Sanayi Odası15 Ocak14:00KırıkkaleKırıkkale Valiliği Toplantı Salonu8 Ocak14:00KırşehirNeşet Ertaş Kültür Merkezi10 Ocak10:00NevşehirAhiler Kalkınma Ajansı12 Ocak14:30NiğdeNiğde Ticaret ve Sanayi Odası11 Ocak14:30 

Başvuru Dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru RehberiÖrnek Belgeler (Ekler) 

Başvuru Süreci ve KAYS:Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ( KAYS ) üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır.Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerine teslim edilir:

Ajans Merkezi
T.C. Ahiler Kalkınma AjansıCevher Dudayev Mahallesi, Vatan Cad. No:42/1 Merkez / NEVŞEHİR
0 384 214 36 66

Aksaray Yatırım Destek OfisiAksaray TSO Binası Hacılar Harmanı Mah. 5. Bulvar No: 53/1Merkez/AKSARAY0 382 215 00 18 
Kırıkkale Yatırım Destek OfisiValilik Binası Fabrikalar Mah.Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Kat:1Merkez/ KIRIKKALE0 318 222 0936 
Kırşehir Yatırım Destek OfisiMedrese MahallesiM.Kemal Hotamaroğlu SokakBerk-Eroğlu İş MerkeziNo:3/6 Merkez/KIRŞEHİR0 386 212 70 90 
Niğde Yatırım Destek OfisiDr. Sami Yağız Caddesi Cici Baba Sokak Yavuz İş MerkeziKat:3 No:3/20Merkez/NİĞDE0 388 233 5159 

KAYS  08 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.
Başvuru Süreci ve KAYS’a ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KAYS Sistem GirişiKAYS Kullanıcı Kılavuzu 


x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?