Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

8.10.2020 tarihinde yazıldı.


2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı İlan Edildi

Çukurova Kalkınma Ajansı, İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde KOBİ' ler için hazırlanan “2020 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” ilan edildi.

Programın genel amacı, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına destek sağlanmasıdır. Programın özel amacı ise, TR62 bölgesinde imalat sanayiindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşüm, verimlilik ve yalın uygulamalar konularında, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine teknik destek sağlanmasıdır.

Bu program kapsamında tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.500.000,00 TL dir.

Başvuru Rehberine Ulaşmak İçin Tıklayınız

1.ÖNCELİK: YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIĞI
● Toplam kalite yönetimi ve kalite kontrol çemberi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
● İşletmelerde sürekli iyileştirme ve geliştirme (Kaizen) anlayışının yerleştirilmesine yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
● Tam zamanında üretim (JIT) prensibinin uygulanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri,
● Kanban usulü üretim planlama sisteminin kullanılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri,
● Model dönüş süresinin kısaltılması (SMED) ile üretim etkinliğinin artırılmasına yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
● Sıfır hatalı üretime yönelik olarak “Poka-Yoke” hata önleyici düzenek uygulamalarının çoğaltılmasına yönelik
danışmanlık faaliyetleri,
● Problem kaynaklarını yok etme (5S) ve 6S yaklaşımları ile işgücü kayıplarını önlemeye yönelik danışmanlık
faaliyetleri,

2. ÖNCELİK DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI
● Tedarik zinciri performansını yükseltmek üzere dijital teknolojilerin kullanılmasına yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
● Yalın teknikleri uygulamalarına Endüstri 4.0 kapsamında dijital teknolojilerin entegre edilmesine yönelik
danışmanlık faaliyetleri,
● Ürün kalitesini artırmaya yönelik teknoloji kullanımını içeren danışmanlık faaliyetleri,
● Şirket stratejilerinde dijital dönüşüm odaklı rekabet gücünü artırmaya yönelik danışmanlık faaliyetleri,
● Etkin stok yönetiminin sağlanmasında teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri,
● Müşteri ve tedarikçi ilişkileri yönetiminde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
●İşletmeler arasında kaynak değişimi/ortak kullanımına gidilebilmesini teminen mevcut olanakları belirlemeye
yönelik güncel kaynak verilerinin tutulduğu elektronik veri tabanlarının oluşturulması danışmanlık faaliyetleri,
● İşletmelerin elektronik ticaret yoluyla satış hacimlerini artırmalarına yönelik danışmanlık faaliyetleri,

3.ÖNCELİK: VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI
● İşletmelerde değer zincirindeki iyileştirmelerle sağlanacak verimlilik artışlarına yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
● Dağıtım ağlarının optimize edilmesine ilişkin araç rotalama problemlerinin çözümüne yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
● Tedarik zinciri yönetiminde etkin kaynak planlaması yapılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri,
● İşletmelerde proses verimliliğini artırıcı uygulamalara yönelik danışmanlık faaliyetleri,
● Üretimde hammadde, enerji ve su tüketiminin azaltılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri,
● İşletmelerin üretim sürecindeki atıklarını azaltması ve geri dönüşümün teşvik edilmesine yönelik danışmanlık
faaliyetleri,
● İşletmelerin üretim süreçlerindeki enerji tüketiminde çevre dostu teknolojilerin kullanımına yönelik
danışmanlık faaliyetleri,

Yukarıda belirtilen konularda Adana ve Mersin'deki firmalar firma başına 90.000 TL %100 hibe desteği alacaktır. 

Referanslarımız
https://www.europa.com.tr/41_hibe-ve-danismanlik-referanslarimiz
https://www.europa.com.tr/referanslar

Danışmanlık desteği için bizi arayın ! 0332 2359011 veya info@europa.com.tr


x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?