Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı

11.09.2020 tarihinde yazıldı.


#ahika #ahilerkalkınmaajansı #teknikdestek #örnekproje #aksaray #nevşehir #niğde #kırşehir #kırıkkale

Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı, 01.09.2020 tarihi itibarıyla ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 1.500.000,00 TL’dir.


PROGRAM KÜNYESİ

Programın Amaçları

Turizm Yönetim Danışmanlığı

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilirlik kapsamında kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması

 
İmalat Sanayi Yönetim Danışmanlığı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi, kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin artırılması

 
Programın Öncelikleri

Turizm Yönetim Danışmanlığı

Öncelik 1:      Turizm işletmelerine aile ve şirket anayasası oluşturma, stratejik yönetim yaklaşımları, gelir yönetimi, halka arz, organizasyon becerileri gibi sürdürülebilir yönetim alışkanlıklarının kazandırılması.

Öncelik 2:      Turizm sektöründe yeni nesil pazarlama yöntemlerini içeren uygulamalar, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri, veri analitiği, veri güvenliği ve gizliliği gibi konularda dijital altyapının oluşturulması.

Öncelik 3:      Turistik ürün ve hizmetlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek enerji, su ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması

 

İmalat Sanayi Yönetim Danışmanlığı

Öncelik 1: İşletmelerin aile ve şirket anayasası oluşturma, stratejik yönetim yaklaşımları uygulaması gibi kurumsallaşmalarına yönelik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.

Öncelik 2: Üretim, tedarik, satış, pazarlama gibi alanlarda e-ticaret, e-ihracat, otomasyon, dijital altyapının oluşturulması veya geliştirilmesine yönelik uygulamaların desteklenmesi.

Öncelik 3: Üretim sürecinde ve tedarik zinciri operasyonlarında verimliliğin artırılması amacıyla stratejik planlama, kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri optimizasyonu gibi sürdürülebilir üretim kültürünün yerleşmesinin sağlanması.

Öncelik 4: Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin rekabetçiliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yalın üretim, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, eko-verimli üretim ve enerji verimliliği gibi uygulamalara yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi.

 

Faaliyet Konuları 

Danışmanlık Sağlama

Başvuru Sahipleri

TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan ve 24 Haziran 2018 Tarih ve 2018/11828 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler

Uyarı:  

Ajans, aynı yararlanıcıya bir yıl içerisinde bir defa teknik destek sağlar. Ajansın 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı kapsamında sağlamış olduğu danışmanlık kalemlerinden destek alan başvuru sahipleri aynı faaliyetler için bu program kapsamında yeniden destek alamaz.

Programın Bütçesi

2020 yılı Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleri için toplam 1.500.000,00 TL’dir.

Azami Destek Miktarı ve Oranı

Bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti (KDV dâhil) 80.000,00 TL’yi aşamaz. 
Destek oranı %100’dür.
(Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar)

Destek Süresi

En fazla 6 aydır.

Başvuru Dönemleri

Eylül-Ekim Dönemi                         Son Başvuru Günü: 31.10.2020 - Saat: 00:00
Kasım-Aralık Dönemi                      Son Başvuru Günü: 31.12.2020 -Saat: 17:00

Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayınız.


x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?