TSE COVID-19 Sağlıklı Turizm Belgesi ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

TSE COVID-19 Sağlıklı Turizm Belgesi ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

4.06.2020 tarihinde yazıldı. Trkiyede ilk Salkl Turizm Belgesi Sueno Hotels Beleke
stikbal TSEden COVID-19 gvenli retim belgesi alan ilk firma oldu

TSE SAĞLIKLI TURİZM BELGESİ
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sonrası normalleşme sürecinde, Ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde iş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni önlemlerini alması ve bunu ispatlayıcı belgesinin olması, turistlerde güven tesisi için en önemli kriter haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama ve Yeme-İçme Tesislerinde Coronavirus, Covid-19 ile mücadele amacıyla 2 ayrı GENELGE yayınlamış olup bunlar faaliyette bulunabilmek için uyulması ZORUNLU  kuralları belirlemektedir. “Sağlıklı Turizm Belgesi” ise işletmelerin İSTEĞE BAĞLI olarak bağımsız belgelendirme kuruluşlarından alabilecekleri bir sertifikasyondur. EUROPA Danışmanlık olarak,  genelge kriterlerine uyum ve belgelendirme için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
1. Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi
2. Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi
“Sağlıklı Turizm Belgelendirme” tatilini Türkiye’de geçirecek ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınacak tedbirleri kapsıyor. Verilecek sertifika; havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde koronavirüsüne karşı üst düzey güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyerek “güven” tahsis edecek. Belgelendirilen tesisler Kültür ve Turizm Bakanlığı web sayfası ve ilgili tüm kanallardan yayınlanacak.
“Sağlıklı Turizm Belgesi” nin uluslararası muadilleri “COVID19 Free Hotel, Stay Safe Certification, COVID19 StayClean Certificate, Safe to Stay” gibi farklı isimler almıştır.
“Sağlıklı Turizm Belgesi” Nasıl ve Nereden Alınabilir?
Turistik işletmelerin, tüketicinin beklentilerini karşılayıp olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle; sertifikasyon sürecini yönetecek bir personel görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik Sağlık, güvenlik ve hijyen protokolleri hazırlamaları, çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, Hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri, doğru gıda hijyeni ve güvenliği uygulamaları ve Covid-19 bulaşma risklerini azaltma süreçlerini tamamlanması hedeflenmektedir.
Belgenin alınması için; Bakanlık tarafından Konaklama tesisleri ve Yeme-İçme tesisleri için ayrı ayrı hazırlanan, “PANDEMİ SÜRESİNCE UYGULANACAK COVİD-19 VE HİJYEN UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME FORMU” esaslarını yerine getirerek hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, sonrasında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bakanlıkça belirlenen uluslararası kuruluşların denetimine giriyoruz, yeterli bulunmamız halinde “Sağlıklı Turizm Belgesini” alabiliyoruz.
Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programının İçeriği Nedir?
1. Yolcu Sağlığı ve Güvenliği: Yolcuların, Türkiye’ye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar “Coronavirüs-COVID-19” için uygulanması gereken sağlık, güvenlik ve iş hijyeni tedbirleri ve görevlilerin eğitimlerini içeriyor. Terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.
2. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının tamamen yerinde olmasının teminine ilişkin önlemleri kapsıyor. Personelin, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, hijyen eğitimi, personele verilecek psikolojik destek, gerekli iş sağlığı güvenliği ile hijyen ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması vb iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler bu başlıkta yer alan diğer maddeleri oluşturuyor.
3. Tesislerde Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: Koronavirüs Salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken iş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni tedbirleri (politikalar, risk değerlendirmesi, talimatlar, acil durum planları, görev tanımları, bilgilendirme panoları, izlenebilirlik kayıtları, kontrol listeleri, bilgi kartları, KKD vb) ve gerekli olan mesafe, temas, izolasyon gibi misafirlere uygulanan İSG tedbirlerinin tesislerde görev yapan tüm personele de uygulanması ve denetlenmesi sağlanıyor.
4. Ulaşım Araçlarında Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: Tesislerde olduğu gibi hava, kara ve deniz yolu ulaşım araçlarında da belirli iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbir ve düzenlemelerini içeriyor. Bunlar, ulaşım araçlarında görev yapan personelin İSG eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi İSG önlemlerini kapsıyor.
Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı Süreci ve Koşullar
• Yerinde denetim periyodu aylık, 1 gün ile sınırlıdır.
• Denetimlere ilave olarak 2 aylık periyodlarda gizli müşteri denetimi ayrıca yapılmakta ve raporlanmaktadır. 
• Denetim sonucu verilecek belgelendirme dokümanında kare kod bulunmaktadır. Kare Kod herkese açık olacak ve okutulduğunda denetim zamanı, denetçi ismi, denetim sonucu düzeltilen eksikler ve denetime ilişkin diğer detaylara ulaşılacaktır.
• Denetim sonucu tesislerin girişlerine ve diğer görünür noktalarına yapıştırılacak olan etiketler tesislere adetli ve zimmetli olarak teslim edilecektir.


Ayrıntılı bilgi: info@europa.com.trWhatsapp: 0332 2359011


x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?