arapınar Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2020 Stratejik Planı

arapınar Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2020 Stratejik Planı

20000

Dünyada dengelerin sürekli değiştiği, sanayi ve ticari sektörün son derece dinamik olduğu bu dönemde, Karapınar’a artan talebi daha da artmaya devam ettirmek, odamız ve paydaşlarımızın belirlediği 2016-2020 stratejileri çok kritik ve uzun dönemli etkileri olacak bir konudur. Buradan hareketle paydaşlarımızı aktif olarak Stratejik Planlama sürecimize dahil ederek Karapınar’daki sanayi ve ticari sektörün ihtiyaçlarını azami ölçüde gözeten bir yön çizdik. İnanıyoruz ki bu yaklaşımımız paydaşlarımızın da planımızı sahiplenmesine olumlu tesir edecektir.

Netice olarak Stratejik Planımızda 3 adet temaya odaklandık. Temalarımız, “Bölgesel ve uluslar arası Etkinlik”, “Üyelerin Rekabet Gücünün Artırılması”, “İyi Yönetişim ve Paydaş Etkileşimi” Karapınar’ın yerel,ulusal ve uluslarası sektörlerinin birbiriyle ilişkisini ve sinerjisini de yansıtmakta, birinin diğerinin önüne geçmesine yol açmadan sektörler arasında bir denge kurmakta, üyelerimizin kapasitinelerini artırmaya odaklanarak daha rekabetçi bir sanayi ve ticari hayatın oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu iki temanın yanı sıra iç ve dış paydaşlarla daha iyi yönetişim kavramına odaklanarak yerel sürdürülebilir kalkınma modeli başlığını ise diğer tüm temalara çerçeve olan bir tema olarak değerlendirdik.

Detaylar

Teknik Bilgiler
Bize Sorun

x
Bu site, gezinme ve geri bildirim sağlama, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme, tanıtım ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olma ve üçüncü taraflardan
içerik sağlama yeteneğiniz için çerezler ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerez(Cookie) ve KVKK Kanunu.
Çerezler(Cookie) ve KVKK Onaylayın!

Whatsapp Destek

Europa Danışmanlık

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?