Araştırma

Seçmen Eğilim Araştırmaları 

Siyasi partiler ve bireysel siyasiler için yaptığımız araştırmalarla; halkın istek, beklenti ve önerilerini topluyoruz. Bu bilgi sosyolog ve analistler tarafından çözümlenip sonuç odaklı raporlara dönüştürülüyor.  

Hizmet Ölçüm Araştırmaları

Belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler gibi kamu kurumlarının yanı sıra, hizmet sektöründe bulunan özel firmalar için de gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımızla; memnuniyet, beklenti ve önerileri derleyip raporluyoruz.  

Pazar Araştırmaları

Tüketici eğilimleri, pazar ve müşteri potansiyeli, marka algısı, tüketici yaklaşımları konularında belirli bir kitle üzerinde araştırma yapıyor; en doğru kararı alabilmeniz ve strateji geliştirebilmeniz için detaylı olarak raporluyoruz.  

Medya Araştırmaları

Medya kullanım alışkanlıkları ve tüketici davranışları konusunda yaptığımız araştırmalarla; reklam öncesi ve sonrası algı ve tutum değişimi konuları üzerine çözümlemeler sağlıyoruz.  

Kurumsal Araştırmalar

Trend araştırmaları, marka algısı, pazarlama faaliyetleri, tüketici eğilimleri gibi konularda ihtiyacınız olacak araştırmaları yapıyor; kurumunuza nesnel bir açıdan bakabileceğiniz çözümlemeler sunuyoruz.  

Tarım Araştırmaları

Gıda üretimi, verimlilik, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir büyüme, ekolojik ve toplumsal eğilimler konularında yöresel veya bölgesel ölçekte araştırmalar yapıp; sorunlara çözüm üretecek analizler yapıyoruz.  

Akademik Araştırmalar

Bilimsel veriler ve akademik kurallar üzerine inşa ettiğimiz araştırmalarımızla; psikoloji, siyaset, sağlık, eğitim gibi konularda analizler yaparak sonuçlar üretiyoruz.