Yalın Üretim Danışmanlığı

Yalın Üretim Danışmanlığı


Başlangıç Eğitimleri

1
Üst yönetim ve Yalın Ofis ve yürütme ekiplerine Yalın Düşünce ve Yalın Üretime Genel Bakış Eğitimi
2 İsraf Yürüyüşü ve Aktivite Örnekleme (3 Eksende görmeyi öğrenmek)
3 Mevcut Durum Değer Akış Haritalaması
4 Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
5 Standart İş, Yerinde Kalite Eğitimi
6 5S ve Görsel Fabrika Eğitimi
7 Otonom Bakım Eğitimi
8 Günlük Yönetim Sistemi (GYS, T-Kart)
9 Kalıp Değişimi - SMED eğitimi 1 10 Hat Dengeleme  

 
Danışmanlık Faaliyetleri  
1   Yalın Üretim Ofis Yapısının kurulması ve Yürütme komiteleri ile kısa toplantı ön-saha ziyaretleri (Performans Metriklerinin Belirlenmesi)
2 Ekipman Kayıpların Sınıflandırılması
3 Kaizen Planları, Ekiplerin Oluşturulması ve Uygulamalar 7
4 5S Uygulama Planları, Ekiplerin Oluşturulması ve Uygulamalar
5 Otonom Bakım Çalışmaları (İlk Seviye Uygulamalar)
6 Görsel Yönetim, Günlük Yönetim Sistemi ve T-Kart Uygulama Takibi
7 SMED – Kalıp Değişimi, Setup ve Ayarlar
8 Standart İş, Yerinde Kalite Uygulamaları
9 Proje son değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sunumu
Yalın Üretim Ofis Yapısının kurulması, ·      
Yalın Üretim Sürecinin Hizmet alımı süresince takip edilmesi.
·      
Hizmet alımı süresi sonunda Yalın Üretim Süreci Raporunun hazırlanması
·      
Yalın Üretim Süreci Raporu en az aşağıdaki hususları içermelidir

a.      İncelemeye Alınan Ürünlerin Yıllık Üretim ve Stok Miktarı
b.     Yarı Mamul Stok ve Günlük Üretim Miktarı
c.      Takt Zamanının Hesaplanması
d.     Üretim Alanında Oluşan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
e.      “Kalite” Sorunları Ve Çözüm Önerileri
f.       “Bakım” Sorunları ve Çözüm Önerileri
g.     Kaizen Sonrası İyileştirme Sonuçları
h.      Kaizen Sonrası İyileştirme Sonuçları Yıllık Parasal Değerleri