Akıllı Şehir Danışmanlığı

Akıllı Şehirler


Şehrin nüfusu arttıkça enerji, su, sağlık, barınma, ulaşım, haberleşme, güvenlik gibi yaşamsal ihtiyaçların artması; bu ihtiyaçları karşılayan kaynakların daha verimli kullanılması için akılcı stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Günümüzde bir yandan şehirlerin sorunlarını çözerek onları daha yaşanabilir hale getirmek amaçlanırken, diğer yandan insanların hayat kalitesini iyileştirecek “Akıllı Şehir” çözümleri önem kazanmaktadır.

Akıllı Şehir Çalışma Alanlarımız

 • Su Yönetimi.
 • Toplumsal Entegrasyon
 • Güvenlik
 • Sağlık
 • Barınma
 • Yönetim
 • Afet ve Acil Durum
 • Turizm
 • Mobilite
 • Enerji
 • Çevre
 • Ekonomi
Belediyeler ve Yerel yönetimler akıllı şehir uygulamarımız için info@europa.com.tr