İPEKYOLU KALKINMA AJANSI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

İpekyolu Kalkınma AjansıFizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TRC1 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi.

Program Bütçesi: 2.000.000 TL  Destek Miktarı: Asgari tutar : 50.000 TL    Azami tutar: 200.000 TL

Destek Oranı:  Asgari : %25                      Azami : %100

Kimler Başvurabilir:Kamu Kurumları – Valilik
Kamu Kurumları – Kaymakamlık
Kamu Kurumları - Bölge Müdürlüğü
Kamu Kurumları - Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve müdürlükler
Kamu Kurumları - İl Müdürlüğü
Kamu Kurumları - İlçe Müdürlüğü
Kamu Kurumları –Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Üniversiteler – Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)
Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi
Mahalli İdareler - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Mahalli İdareler - İl Belediyesi
Mahalli İdareler - İl Özel İdaresi
Mahalli İdareler - İlçe Belediyesi
Mahalli İdareler - Diğer Mahalli İdare Birlikleri
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dahil)
Sivil Toplum Kuruluşları - Dernek
Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf
Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon
Sivil Toplum Kuruluşları – Konfederasyon
Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri - Organize Sanayi Bölgesi
Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri - Küçük Sanayi Siteleri
Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri - İş Geliştirme Merkezleri
Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri - Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kooperatifler - Birlikler – Kar Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
Kooperatifler - Birlikler - Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif

Proje Süresi : 
12 Ay
Son Başvuru Tarihi: 21.12.2018; Saat: 17: 00