MEVLANA KALKINMA AJANSI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

Mevlana Kalkınma AjansıFizibilite Destek Programı

Programın Amacı: Bu programın genel amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.

Program Bütçesi: 1.000.000 TL  Destek Miktarı: Asgari tutar : 30.000 TL    Azami tutar: 200.000 TL

Programın Öncelikleri:

Öncelik-1: Bölgede ithal ara malı üretiminin desteklenmesi,
Öncelik-2: Teknoloji odaklı girişimcilik ve kırsal girişimciliğin geliştirilmesi,
Öncelik-3: Savunma sanayinin geliştirilmesi,
Öncelik-4: Kurumsal kapasiteye ilişkin faaliyetlerKimler Başvurabilir:
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Yerel Yönetimler
  • İl ve İlçe Özel İdareleri
  • Üniversiteler
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri
  • Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri
  • Sanayi Sitesi Yönetimleri ve/veya Kooperatifleri
  • İş Geliştirme Merkezi Yönetimleri, 11. Birlikler ve Kooperatifler
 Proje Süresi : 12 Ay
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2018; Saat 23:59