GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

Güney Marmara Kalkınma AjansıFizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TR22 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemektir.

Program Bütçesi: 1.000.000 TL  Destek Miktarı: Asgari tutar : 50.000 TL    Azami tutar: 400.000 TL
Destek Oranı:  Asgari : %25                      Azami : %100

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım alanında teknik bilgi kapasitesi artırmaya yönelik faaliyetler
Öncelik 2: Turizm  alanında  kapasite  ve  hizmet  kalitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Mesleki  eğitimde  kaliteyi  artırmaya  yönelik faaliyetler
Kimler Başvurabilir:
  • Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)
  • Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahalli İdare Birlikleri)
  • Rektörlükler
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu  (Odalar, Borsalar, Birlikler vb.)
  • Kooperatif - Birlikler
  • Bölgeler - Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri)
Proje Süresi : 12 Ay
Son Başvuru Tarihi: 26 Aralık 2018 Saat: 23:59