İHRACAT SATIŞLARI İÇİN MAKİNE ALIMI

TİCARET BAKANLIĞIMAKİNE-YAZILIM-BELGE GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Hibe Tutarı (TL): Azami:1.000.000 Dolar
Hibe Oran (%): %50Desteklenecek Ülkeler: Tüm Ülkeler

Sadece ihracat yapmak değil, bu ihracatı en büyük aktörlere gerçekleştirmek istiyorsun.
Bu sefer oyun büyük. Malını satmak üzeresin ama biraz
desteğe ihtiyacın var. Bizim de sana işleri kolaylaştıracak büyük
bir teklifimiz var. 
Küresel firmalara mal satmak için gerekli üretim
standartlarını karşıla diye, sana 1 milyon dolarlık 
kolay destek veriyoruz!
1. Bu Destekle Ne Kazanırsın?
- Mal satmak üzere olduğun küresel bir firmanın senden istediği ürün standardı; 
  • yeni makine almanı,
  • yeni yazılımlar kurmanı,              
  • ürünlerinin kalitesini gösteren belgeler almanı       
gerektiriyor. İşte bütün bu masraflarının %50’sini, 1 milyon dolara kadar karşılıyoruz. - Küresel firmaya tedarik edilecek ürünün ara malıysa, 
  • Örneğin, küresel bir beyaz eşya firmasına buzdolabı değil, rezistans; 
  • küresel bir otomotiv firmasına araba değil, araba farı satacaksan     
- Satışı Türkiye’den yurt dışına yapacaksan,
  • İster daha önce çalışmadığın küresel bir firmanın tedarikçisi ol, 
  • ister halihazırda çalıştığın küresel bir firmana yeni ürün tedarik et.     
Bu koşullarda bir defaya mahsus olmak üzere bu kolay desteğimizden yararlanabileceksin. 
Sadece bu firmanın küreselliğinden emin olmamız gerek. 
- Uzmanlarımız bunu değerlendirirken bazı kriterleri dikkate alacak:
  • Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir
  • Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir   
  • Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.